ทำไมต้องเหมือนใคร ถ้าชีวิตเราเลือกเอง QBIX CODE เท่ไม่ซ้ำใคร เจเนอเรชั่นใหม่สไตล์ดิจิตอล
สร้าง QBIX CODE ที่เป็นคุณ
เลือกภาพจากแกลเลอรี่
หรือ
ถ้าอยากไม่เหมือนใครก็อัพโหลดภาพของคุณเองได้เลย
*ไฟล์ภาพไม่ควรเกิน 10 Mb และขนาดไม่น้อยกว่า 700x700 px
อ๊ะๆ อย่าลืมอัพโหลดภาพ หรือเลือกภาพก่อนนะ